Stravování

Oblast univerzitního stravování je sekcí s velkým potenciálem pro realizaci udržitelných iniciativ. Masarykova univerzita v současnosti hledá nejvhodnější možnosti pro nastavení účelných odpovědných opatření a sledování adekvátních měřitelných ukazatelů.

Role kolejí a menz MUNI

Univerzitní stravování je obecně úzce spojeno s ubytováním studentů na kolejích a tyto oblasti se vzájemně významně ovlivňují. Jinak tomu není ani v případě Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity (SKM), je tedy třeba brát na tuto skutečnost ohled při volbě konkrétních strategií a snažit se je optimálně provázat. Fungování kolejí a menz navíc má obvykle opravdu velký podíl na celkové spotřebě vody, energie a tvorbě odpadu univerzity.

Orientace menz na lokální dodavatele

Prioritu by před výhradním cenovým hlediskem mělo dostat udržitelné veřejné zadávání s ohledem na lokálnost, sezónnost a další environmentální aspekty. SKM při běžném provozu nakupuje potraviny formou centralizovaného systému FirstBuySale (s výjimkou vybraných surovin, kde probíhají samostatná výběrová řízení – např. nákup brambor). Univerzitní jídelny využívají nákupů v rámci projektu f-regiony, který poskytuje podporu pro dodávání regionálních potravin klientům veřejného stravování. Na jídelní lístky jsou pravidelně zařazovány regionální varianty jídel s označením informace o podílu regionálních surovin v dané porci. Preference environmentálního hlediska výběru dodavatele může znamenat vyšší nákupní cenu suroviny, ale ukazuje se, že orientace na lokální dodavatele je v některých případech i ekonomicky výhodnější (například u nákupu masa od regionálních zpracovatelů nebo oleje, kde transport výrazně navyšuje náklady nákupu).

Jako v jiných oblastech má průběh celosvětové pandemie koronaviru negativní dopad také na univerzitní stravování, a to hned v několika rovinách. Nejde pouze o pokles vydaných jídel a s tím související snížení výnosů SKM, ale také o omezenou dostupnost běžně nakupovaných surovin. O to výrazněji v této situaci roste tendence k podpoře lokálních dodavatelů a orientace na tuzemské pěstitele.

Osvěta studentů a omezení plýtvání

V Evropě připadá na jednoho člověka přes 100 kg vyhozeného jídla za rok. V ČR nejvíce jídla končí v popelnici od lidí do 29 let. Proto je vhodné cílit s odpovědnou osvětou na studenty již během studia a jejich pobytu na kolejích.

V roce 2020 byla zprovozněna nová mobilní a webová aplikaci MobilKredit / WebKredit, jejímž prostřednictvím lze flexibilně objednat nebo případně zrušit jídlo v univerzitních menzách. Účelem zavedení objednávkového systému je kromě zkvalitnění přípravy objednávaného jídla také omezit plýtvání a vzniku zbytečného odpadu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info