Rada pro udržitelný rozvoj MU

Rada pro udržitelný rozvoj Masarykovy univerzity je poradní, iniciativní a koordinační orgán rektora ve věcech společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje Masarykovy univerzity.

Co rada projednává

  • podněty, které jí předloží rektor nebo předseda Rady
  • Výroční zprávu o udržitelném rozvoji MU
  • projednává a prostřednictvím předsedy předkládá rektorovi MU ke schválení dílčí strategie univerzity v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti včetně případné komunikace těchto strategií mimo prostředí MU
  • střednědobé a dlouhodobé priority rozvoje MU v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti

Zobrazit zápisy z jednání

Členové rady

Vedení MU

Fakulty a pracoviště

FAKULTA / PRACOVIŠTĚ

ČLEN RADY

ZÁSTUPCE

Právnická fakulta

doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Ing. Blanka Přikrylová

Lékařská fakulta

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Ing. Jitka Blažková

Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

 

Filozofická fakulta

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Pedagogická fakulta

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

 

Farmaceutická fakulta

PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.

 

Ekonomicko-správní fakulta

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

 

Fakulta informatiky

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

 

Fakulta sociálních studií

doc. RNDr. Jan Činčera, Ph.D.

Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Fakulta sportovních studií

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D

 

CEITEC

Ing. Michal Marcolla

 

Studentská komora akademického senátu MU

Mgr. David Novák

Mgr. Tomáš Brom

Ústav výpočetní techniky

Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA

 

Středisko Teiresiás MU

Ing. Boris Janča

 

Rektorát MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info