Cílem interní soutěže je transparentní podpora realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci.

Bez popisku

Podpořené projekty v rámci 1. ročníku KoMUNItního fondu

Informace k podpořeným projektům v rámci 1. ročníku KoMUNItního fondu naleznete ZDE. Detaily k hodnocení všech projektů (podpořených i nepodpořených) naleznou žadatelé v rámci záložky hodnocení svého projektu v systému ISEP.

Co podporujeme?

Bez popisku

1.Společenská odpovědnost

Projekty primárně naplňující třetí roli univerzity s důrazem na udržitelnost


Příklady projektů - dobrovolnické projekty spolků, projekty na sdílení a znovuužívání vybavení, studentské kampaně na třídění a recyklaci, udržitelnou módu, energetické a vodní úspory...

Bez popisku

2. Udržitelná infrastruktura

Drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost


Příklady projektů - chytré prvky na kolejích, stojany s nabíječkami, čepovací stanice na vodu, cyklostojany s pumpou a nářadím, komunitní kompostéry, záhony...

Bez popisku

3. Zdravá společnost

Projekty zaměřené primárně na zdraví a zdravý životní styl


Příklady projektů - cvičební prostory, akce pro zdraví včetně prevence civilizačních chorob a drog, podpora akcí typu „do práce na kole“, běhy mezi fakultami/univerzitami...

Kontaktní osoby

KoMUNItní fond - kontaktní osoby na fakultách a ostatních hospodářských střediscích (HS)

HS
Kontaktní osoba
e-mail
Telefon
LF Mgr. Tomáš Chládek tomas.chladek@med.muni.cz 549 49 5253
PřF Ing. Jitka Kosinová jitkak@sci.muni.cz 549 49 3702
PdF Mgr. Jana Jančíková jjancikova@ped.muni.cz 549 49 3949
FaF JUDr. Sabina Krejčiříková krejcirikovas@pharm.muni.cz 773 774 204
FF Ing. Alžběta Dvořáková Alzbeta.Dvorakova@phil.muni.cz 549 49 3341
FSS Bc. Marián Koval koval@fss.muni.cz 549 49 4573
ESF Mgr. Veronika Kandelová Veronika.Kandelova@econ.muni.cz 549 49 6730
PrF Ing. Iva Šťastná Iva.Stastna@law.muni.cz 549 49 6082
FI Ing. Dana Komárková dkomar@fi.muni.cz 549 49 3834
FSpS Mgr. Roman Drga drga@fsps.muni.cz 549 49 3587
CEITEC Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D. katerina.ornerova@ceitec.muni.cz 549 49 6056
Teiresias Bc. Aleš Moravec moravec@teiresias.muni.cz 549 49 1119
ÚVT Ing. Jana Rozhonová rozhonova@ics.muni.cz 549 49 3588

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info