Věda a výzkum

jako jeden ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU

Cílem Masarykovy Univerzity je napomáhat k řešení stávajících vědeckých výzev i společenských problémů na regionální, národní a globální úrovni. Výzkumné týmy Masarykovy univerzity se věnují mnoha oblastem přímo či nepřímo souvisejícím s klíčovým tématem udržitelnosti a adresujícím její ekologické, ekonomické, zdravotní, sociální i bezpečností aspekty.

V aktuálním strategickém záměru si Masarykova univerzita přímo klade za cíl přispívat k řešení globálních a lokálních výzev prostřednictvím základního i aplikovaného výzkumu a uplatňování jeho výsledků ve společnosti v oblastech zdraví a kvalitního života, vzdělanosti, historického a kulturního dědictví, udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti.

Klíčové indikátory a opatření k realizaci cílů SZ MUNI 2021–2028
  • Úspěšná realizace strategického rozvojového projektu v oblasti inovací pro zdravou a bezpečnou společnost
  • Vybudované kvalitní univerzitní zázemí propojující základní a klinický výzkum v oblasti lidského zdraví a plné využívání výzkumného potenciálu Farmaceutické fakulty MU
  • Cílený rozvoj strategických výzkumných priorit vycházejících ze zdravotních, sociálních, technických a ekonomických výzev společnosti, a to zejména v oblastech biomedicíny, farmacie, bezpečnosti, zdraví a kvality života, životního prostředí a udržitelného rozvoje, s podporou umělé inteligence a synergiemi napříč univerzitou

Naše hlavní témata

 Měnící se společnost

Vědci Masarykovy univerzity řeší desítky evropských i národních výzkumných projektů s přímým dopadem na kvalitu života lidí nejen v jihomoravském regionu. Na mnoha z nich spolupracují s firmami i státní správou. Do těchto projektů se mohou zapojit studenti všech fakult MU, ale také nejrůznější skupiny obyvatel.​

 Udržitelné životní prostředí

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které před námi stojí, je zachování zdravého prostředí podporujícího kvalitní život jedince i dlouhodobou prosperitu společnosti. Témata jako klimatická změna, biodiverzita, dostupnost přírodních zdrojů včetně potravin nebo chemizace vnitřního i vnějšího prostředí ve společnosti stále více rezonují.

  Digitalizace a bezpečnost

Neodmyslitelnou součástí dlouhodobého budování zdravé a udržitelné společnosti je rozvoj informačních technologií, digitalizace a zajištění kybernetické bezpečnosti, které se prolínají všemi výzkumnými i vzdělávacími tématy.

  Zdraví a kvalita života

V centru naší pozornosti je člověk, jeho fyzické i psychické zdraví a kvalita života. Nové poznatky, metody a technologie přispívají k rozvoji konceptu personalizované a precizní medicíny, zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče, ale i ke zlepšování prevence a ochrany zdraví jednotlivých populačních skupin i celé populace.

Naše projekty

Podívejte se, jaké výzkumné projekty realizované na MU od roku 2022 přispívají k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs):

Klíčové projekty

Living Lab (RECETOX)

Masarykova univerzita si zakládá na dobré integraci do regionálního ekosystému univerzit, výzkumných ústavů, technologických společností, průmyslových podniků, ale i občanů a státní správy. Zajímají nás rodiny, děti, dospělí i staří lidé a jejich starosti. Chceme být prostředníkem efektivního sdílení a využívání veškerých znalostí ve prospěch života běžných občanů.

Zjistěte více:
Recetox otevře živou laboratoř za miliardu
Projekt CELSPAC

Transfer technologií

Masarykova univerzita ve svém strategickém záměru řadí mezi klíčová opatření k realizaci do roku 2028 zvyšování aplikačního využití výsledků výzkumu rozvíjením souvisejícího servisu pro spolupráci s partnery z aplikační sféry (tj. průmysl, státní správa, samospráva atd.) a podporou transferu technologií a znalostí, Proof of Concept projektů a zakládání spinoff společností.

Rychlý přenos nových poznatků do aplikační praxe dlouhodobě podporuje Centrum pro transfer technologií MU. Masarykova univerzita se také stará o přenos relevantních znalostí do legislativy a veřejné správy, a to na národní i regionální úrovni.

Pilíře udržitelnosti na Masarykově univerzitě

Věda a výzkum jsou jedním ze čtyř pilířů udržitelnosti na MU. Další oblasti, na které se zaměřujeme, jsou vzdělávání, prostředí univerzity a společenská odpovědnost.

Věda a výzkum Vzdělávání Prostředí univerzity Odpovědnost a vnitřní kultura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info