Cíle udržitelného rozvoje OSN

Masarykova univerzita vnímá svoji odpovědnost využít svůj potenciál přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Udržitelně zaměřený výzkum, vzdělávání a šíření povědomí uvnitř akademické obce i v celé společnosti jsou klíčové faktory k integraci relevantních principů do všech společenských procesů na cestě k udržitelné budoucnosti.

17 cílů udržitelného rozvoje

17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje „planetární“ program rozvoje na období 2015–2030.  Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelů, akademické obce i občané.

Agendu oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Masarykova univerzita v souladu se svým posláním přispívá k jejich naplnění. 


Zdroj a více informací k SDGs: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Informační centrum OSN v Praze [online]. Dostupné z: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info