Studentské spolky

Na Masarykově univerzitě působí celá řada spolků se vztahem k udržitelnosti a CSR, níže uvádíme medailonky vybraných. Kompletní přehled spolků naleznete zde.

Medailonky vybraných spolků 

Masarykova studentská unie, z.s. (MUNIE)

Masarykova studentská unie byla založena v roce 2012. Hlavní činností unie je organizace široké plejády kulturních, sportovních, společenských, vzdělávacích a dobročinných akcí pro studenty a studentky Masarykovy univerzity. 

Efektivní Altruismus MUNI 

Efektivní altruismus je celosvětové hnutí, které se snaží za pomoci kritického myšlení a vědecké metody přijít na způsoby, jak můžeme co nejvíce zlepšovat svět. Nabízí sérii setkání, na kterých se účastník dozví, jak prioritizovat mezi světovými problémy, jaké problémy se zdají být v současnosti nejdůležitější a jak napomoci k jejich řešení.  

Queer platforma Masarykovy Univerzity (QMU)

QMU je neformální sdružení na Masarykově univerzitě v Brně pro LGBT+ lidi a lidi sympatizující či podporující. Cílem spolku je vytvořit platformu pro setkávání, sdílení a společné zážitky, oživit komunitní dění v Brně a informovat o queer tématech. 

Mise naděje, z.s. 

Mise naděje byla založena v roce 2014 s cílem umožnit co nejvíce lidem pomáhat tam, kde je to potřeba. Zabývá se pomocí těm, kteří si nemohou pomoci sami. Těmi jsou zejména děti, senioři, lidé s postižením či zvířata. Mezi projekty Mise naděje proto patří například Kreativní činnosti pro děti v nemocnicích, Pomoc lidem s autismem, Doučování dětí z dětských domovů nebo Návštěvy v domovech pro seniory.  

Otevřeno Brno 

Otevřeno Brno je studentský spolek působící na PdF MUNI, pořádá přednášky, besedy, workshopy a další akce převážně se vzdělávacím obsahem, ale snaží se především upozorňovat na pozitivní inovace ve školství a zapojit studenty do debaty o podobě a potřebných změnách v přípravě učitelů. V roce 2000 byl například do studia zaveden předmět umožňující doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií

Okrašlovací spolek je neformální sdružení studentů, absolventů a přátel Katedry environmentálních studií FSS MUNI. Byl založen koncem roku 1999, jeho aktivity mají 
environmentální a charitativní podtext (pořádá např. sázení květin a keřů a další).  

Gender centrum 

Gender centrum je studentským a absolventským spolkem na FSS MU v Brně, volně přidruženým k oboru Genderová studia, u jehož vzniku původně stálo. GC pořádá nepravidelné přednášky a diskuze a filmová promítání s genderovými tématy. GC se také podílelo na založení Genderového informační centrum NORA. 

Zvol si info

Zajímají nás média, sociální sítě, společně se vzděláváme v oblastech jako jsou dezinformace, kritické myšlení či kyberbezpečnost. Na tato témata tvoříme workshopy pro žáky základních škol, středoškoláky i jejich rodiče a učitele. 

 

Fakescape  

Pomocí her rozvíjíme u žáků a studentů jednotlivé kompetence mediální gramotnosti - kritické myšlení a ověřování informací. Absolventi našich workshopů si uvědomují mediální nástrahy, které na ně (nejen) v online prostředí číhají. Zároveň učitelům poskytujeme jednoduchou pomůcku pro zatraktivnění výuky mediální výchovy.

Security Outlines 

Studentský portál o bezpečnosti", původně "Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“ jsou původním projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na FSS MUNI. Portál funguje již od roku 2007. Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací. 

Dětský koutek FSS MU

Dětský koutek byl založen ve snaze pomoci rodičům z řad studentů a zaměstnanců univerzity. O hlídání se zde starají dobrovolníci a dobrovolnice, většinou také studující na FSS, nebo si rodiče s hlídáním vzájemně vypomáhají. 

MuniMUN

MuniMUN (Model OSN Masarykovy univerzity) je studentský spolek jehož hlavní náplní je pořádání výroční mezinárodní konference simulující reálné zasedání OSN. Během jednoho týdne se účastníci z celého světa promění v delegáty a zástupce jednotlivých států a nevládních organizací a diskutují nad tématy týkající se současného mezinárodního dění. 

Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

 

Nadační fond studentů FF MUNI je největší dobrovolnický spolek na Filozofické fakultě, který má více než dvacetiletou historii. Pořádá různé kulturní a společenské akce, mezi které patří Lampionový průvod, multižánrové festivaly SemestrStart a SemestrEnd a menší akce jako Freeshop a další. NFS FF MU sdružuje studenty napříč obory a také propojuje všechny spolky na FF mezi sebou. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info