Regionální partnerství

Masarykova univerzita jako největší univerzita na Moravě a druhá největší vysoká škola v České republice těží ze svého významného postavení v regionu a snaží se využít potenciál šířit osvětu v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti.

Silnou devizou Masarykovy univerzity jsou excelentní výzkumné kapacity, jejich prostřednictvím se podařilo realizovat řadu projektů na úzce specializovaných univerzitních pracovištích. Svoji významnou společenskou roli s přesahem na celonárodní úroveň potvrdila univerzita zapojením svých vědecko-výzkumných kapacit, spoluprací s veřejnými institucemi a aktivací mohutné dobrovolnické základny v době světové pandemie během roku 2020.  

Navázání nových partnerství, spolupráce na odpovědných projektech a vzájemné sdílení dobré praxe vnímá Masarykova univerzita jako prospěšné nejen pro samotné subjekty přímo zapojené do kooperace, ale i pro udržitelnou budoucnost celé společnosti. 

Staňte se naším partnerem

Přehled regionálních partnerů MUNI v oblasti udržitelnosti

Bez popisku

Jihomoravský kraj

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem rozvíjí Masarykova univerzita zejména aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.roce 2018 podpisem memoranda tyto společné činnosti symbolicky stvrdila. 

Předmětem aktuální kooperace s Jihomoravským krajem je realizace projektu “Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství“. Projekt je zajišťován pracovištěm Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Očekávaným výstupem je návrh plánu oběhového hospodářství pro Jihomoravský kraj a 4 vybrané obce za účelem tvorby předlohy pro ostatní města v kraji.  

„K našim společným projektům patří Jihomoravské inovační centrum nebo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Nové memorandum reaguje na aktuální potřeby v oblastech školství, zdravotnictví a inovací v našem regionu. Mimo jiné se nabízí hledání a zpracování společných témat bakalářských, magisterských a doktorských prací s praktickým využitím pro rozvoj jižní Moravy, jako je například boj proti následkům sucha nebo odborná zaměření v oblasti zdravotnictví.“

JUDr. Bohumil Šimek
Hejtman JMK v letech 2016–2020 

Bez popisku

Jihomoravské inovační centrum

Masarykova univerzita je spolu s Jihomoravským krajem a dalšími univerzitami zřizovatelem Jihomoravského inovačního centra, jehož heslem je „skrze podporu podnikatelů přispívat k pozitivní změně společnosti a k řešení globálních výzev.“

Bez popisku

Zájmové sdružení JCMM

Sdružení JCMM podporuje nadané studenty a vědce v kraji, ze strany Masarykovy univerzity se jedná především o zázemí pro vzdělání a výzkum na pracovištích CEITEC a RECETOX.

Statutární město Brno

Spolu s dalšími subjekty z regionu se Masarykova univerzita v únoru 2020 zavázala podpisem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku Statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny ke snaze snížit produkci CO2 na území města Brna nejméně o 40 % do roku 2030. Tímto aktem přislíbila zahrnout závazky plynoucí z memoranda do svého běžného chodu a působení.  

V roce 2023 se Masarykova univerzita stala stříbrným partnerem projektu #PripravBrno

Zjistěte více

Zobrazit memorandum

Bez popisku

HC Kometa Brno

Spolupráce s hokejovým klubem HC Kometa Brno započala symbolicky podpisem společného memoranda u příležitosti oslav 100. výročí Masarykovy univerzity v listopadu 2019. Hráči Komety odehráli soutěžní zápas ve speciálně upravených dresech s logem MUNI, které se následně vydražily, a výtěžek byl prostřednictvím Nadačního fondu KOMETA ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity použit na rozvoj vzdělávání v metodách pro pomoc lidem s poruchou autistického spektra.

„Pro naši univerzitu je to jedna z cest k užšímu propojení akademiků, studentů a obyvatel města, jehož jsme nedílnou součástí.“

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Rektor MUNI

Další společné projekty v budoucnu by měly umožnit rozvoj univerzitního sportu, kultivaci sportovního prostředí a podpoře zdravého životního stylu mladých lidí. 

Hráči HC Kometa Brno se také motivací svých fanoušků zapojili do kampaně „100 litrů krve DÍKY MUNI“, jejímž cílem je získat nové i pravidelné dárce krve.  

Bez popisku

Fakultní nemocnice Brno

Mezi FN Brno a univerzitou vzhledem k propojení se společnými pracovišti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity funguje úzká spolupráce. Na jaře 2020, v průběhu první vlny světové pandemie koronaviru, nastoupili dobrovolníci z řad mediků v první linii v odběrových stanech u FN Brno a např. studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity organizovali volnočasové aktivity pro děti zaměstnanců nemocnice v dětských skupinách v prostorách bohunického kampusu. 

Staňte se naším partnerem

Chcete se stát partnery MU při řešení otázek na poli udržitelnosti? Kontaktujte nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info