Náš tým

V současnosti již funguje několik samostatných pracovišť (např. Institut pro udržitelnost a cirkularitu, Katedra environmentálních studií FSS) nebo i celých výzkumných center (např. RECETOXCEITEC) aktivně se věnujících projektům zaměřeným na udržitelný rozvoj. Vidíme smysl v podpoře jejich vzájemného propojování, posilování kooperace, zapojení studentských platforem a odborných externích subjektů a upevňování stabilní základny. Výsledkem bude pružná různorodá univerzitní platforma reagující na aktuální globální i lokální témata, prospívající na úspěšně fungujících synergiích a společných projektech. 

Subjekty podílející se na implementaci
udržitelných opatření na MUNI

Za podpory vrcholového vedení, pod záštitou rektora Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Akademickým senátem, jsou kvestorka a vybraní prorektoři odpovědní za implementaci dílčích strategií ukotvených v dlouhodobém Strategickém záměru MUNI 2021+.

Hlavní oblasti kompetencí vedení MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info