Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace

Doporučení jsou ve třech případech značné náročnosti na lidské (nad 5 FTE), finanční (nad
5 mil. Kč) i časové zdroje (nad 2 roky), ve 2 případech jsou opatření malé náročnosti a 
v jednom střední náročnosti.


Opatření nejsou závislá na velikosti VŠ a mají významné vzájemné synergie.


Identifikovány klíčové odpovědné osoby (především vedení univerzity a manažer IT) i 
prerekvizity.


Vytvoření sady 6 doporučení:
o Zavedení využívání pravidel pro správu a řízení IT podle frameworku COBIT.
o Recyklace a likvidace odpadů souvisejících s IT.
o Centralizace IT infrastruktury, výpočetního výkonu a obecně služeb IT.
o Zelená v IT, Zelená díky IT, Green IT.
o Interní burza výpočetní techniky.
o Digitalizace a elektronizace procesů, rozvoj IS

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP TÉMATU PLNÉ ZNĚNÍ SADY DOPORUČENÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info