Odpady, prevence vzniku a recyklace

Nakládání s odpadem se ve všech směrech řídí platnou legislativou a výklad všech
navržených opatření je v souladu s hierarchií nakládání s odpady Vysoká škola je právnická
osoba v pozici původce odpadů s jasně popsanými povinnostmi (zákon č. 541/2020 Sb.).

Ne vždy to znamená, že je systém nastaven efektivně a správně ve smyslu prevence vzniku
odpadů a jejich recyklace. Na většině součástí mnohých vysokých škol odpad není správně
tříděn, prevence je nedostatečná a pokyny či řízení ze strany odpovědných osob
nedostatečné.

Problémem na mnoha univerzitách je rovněž absence komunikace nebo nechuť k ní
následovaná nedostatky v řízení celého rozvíjejícího se procesu/tématu.

Identifikována hierarchie (od kvestora po příjemce odpadu) a klíčové osoby/pozice.


Ke zvážení je navržena pozice univerzitního ekologa.


Strategické cíle, otázky odpadového hospodářství rozděleny do 4 skupin:
1. Likvidace, skládkování - 6 doporučení
2. Třídění/recyklace - 8 doporučení
3. Využití odpadů a obalových materiálů - 4 doporučení
4. Předcházení vzniku odpadů, snížení produkce odpadů - 5 doporučení

Návrhy konkrétních řešení jsou dále rozděleny podle 5 klíčových pozic hierarchie

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP TÉMATU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info