Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda

Při určování opatření je třeba zvažovat priority s důrazem na ekonomický a ekologický
přínos.

Specifikaci kritérií nelze zobecnit pro zapojené VŠ a jejich kampusy/budovy (náročnost
časová, finanční, zdroje financování, lidské zdroje, prerekvizity, klíčové osoby)
o stavební dispozice stávajících kampusů a objektů, nutné vypracovat
projektovou dokumentaci (městská zástavba, historická centra…)
o požadavky na vnitřní kanalizační systémy a technologie čištění šedých vod


Bylo popsáno 5 samostatných doporučení:
o Minimalizace odparu: vegetace, management zeleně
o Minimalizace odtoku srážkové vody: akumulační a retenční nádrže na
srážkovou vodu, zelené střechy, vnější a vnitřní zelené stěny, zasakovací
povrchy, vodní plochy, mokřady
o Sledovat hospodaření s vodou: monitoring spotřeby, monitoring
zadržené dešťové vody (množství, kvalita), monitoring úniků vody
o Využívání šedé vody: Instalace okruhu pro šedou vodu
o Snižování spotřeby vody: instalace úsporných vodovodních baterií
nebo perlátorů, instalace úsporných splachovadel na toalety, instalace
úsporných sprchových hlavic, instalace baterií s bezdotykovým ovládáním

ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP TÉMATU PLNÉ ZNĚNÍ SADY DOPORUČENÍ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info