Žebříčky k udržitelnosti

Účast v mezinárodních žebříčcích pro Masarykovu univerzitu kromě symbolu určité prestiže také otevírá prostor pro navázání nové spolupráce a možnost šíření dobré praxe.

Pro Masarykovu univerzitu je smyslem aktivního zapojení se do nadnárodních ratingů jednak srovnání, do jaké míry je náš příspěvek k udržitelnosti významný, ale také jasná deklarace usilování o jeho další zlepšení.

Mezinárodní žebříčky

V roce 2022 se Masarykova univerzita umístila na 115. místě z celkem 1 050 univerzit a posunula se tak na žebříčku o 16 míst při stále se zvyšující konkurenci.

Žebříček hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti. Účelem žebříčku je přispět k akademické debatě o udržitelnosti ve vzdělávání a podporovat společenskou změnu respektující cíle udržitelného rozvoje vedenou univerzitami.

Hodnocení v rámci žebříčku se zaměřuje na 6 hlavních kategorií. Jsou jimi infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum.

Historie umístění MU Více o žebříčku

Masarykova univerzita se v roce 2024 umístila na sdílené příčce 401.–600. mezi 1 963 světovými univerzitami.

Nejlepšího umístění dosáhla MU v hodnocení SDG 16 Peace, justice and strong institutions a to 95. příčky. Silnou pozici zaujímá také v SDG 11 Sustainable cities and comunities a SDG 12 Responsible consumption and production, v obou shodně na příčce 101.-200.

Žebříček THE Impact funguje od roku 2019 a jeho cílem je mapovat naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) vysokými školami.

Masarykova univerzita se do hodnocení zapojuje od roku 2021. Pro rok 2024 rozšířila spektrum SDGs, pro které vykazuje vstupní podklady k hodnocení z povinných 4 na celkem 11 cílů. Žebříček tak již představuje významný benchmark se světovými univerzitami i zpětnou vazbu k úsilí, kterým MU přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Historie umístění MU Více o žebříčku

Masarykova univerzita získala v žebříčku stříbrnou medaili v oblasti "Dopad na životní prostředí" a bronzovou medaili v oblasti "Sociální dopad"

Žebříček měří čistě vědecký výkon ve vztahu k udržitelným cílům OSN (SDGs), vstupní data dodává Elsevier (strojové mapování publikací na SDGs v databázi Scopus).

Výsledky hodnocení jsou agregovány do dvou kategorií: Dopad na životní prostředí (SDGs 7, 11, 12, 13, 14 a 15), Sociální dopad (SDG 5 a 7).

Jako ukazatele výkonu jsou použity Celkový počet citací, Průměr FWCI na publikaci, Podíl publikací v nejlepších akademických zdrojích.

V obou pilířích obdrží univerzity medaili (zlatá, stříbrná, bronzová a kandidátská). Skóre ani pořadí univerzit nejsou v tomto hodnocení zveřejňovány.

Více o žebříčku

Masarykova univerzita se v roce 2023 umístila celkově na 161. pozici (v kategorii Environmental Impact 215., v kategorii Social Impact 186. a v kategorii Governance 117.).

Žebříček sleduje přínos vysokoškolských institucí k řešení světových výzev v oblasti životního prostředí, sociální sféry a správy (ESG). Oceňuje úsilí instituce vynaložené na budování udržitelného světa s důrazem na její vliv mimo univerzitní půdu.

Do komplexního systému měření vstupuje 53 ukazatelů, ke vstupním podkladům patří například metriky vědeckého výkonu v databázi Scopus, výstupy ze dvou průzkumů reputace, údaje poskytnuté v dotazníku QS WUR samotnou institucí, statistické údaje na celonárodní úrovni (via UN/UNESCO), sleduje se členství instituce v konkrétních nadnárodních iniciativách a sdruženích, a další.

Pro zařazení do žebříčku není nutné aktivní zapojení instituce, volitelně je však možné zaslat část vstupních dat, která by v opačném případě QS získávali z veřejně dostupných zdrojů. Instituce tak mohou vlastní angažovaností ovlivnit až 24 % celkového hodnocení.

Historie umístění MU Více o žebříčku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info