Zelená výstavba a efektivní provoz budov

Zelené plochy na MUNI

Nulová spotřeba budovy SIMU

Nová budova Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU), zprovozněná v roce 2020 má téměř nulovou celkovou spotřebu energie dle platných zákonů. 

MUNI v budoucnu 

V rámci svých dlouhodobých strategických cílů ctí Masarykova univerzita hodnoty udržitelného rozvoje a důležitost environmentálních dopadů svého jednání. Proto si pro období na léta 2021+ stanovuje závazek udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování univerzitní infrastruktury i pořizování souvisejících technologií a vybavení s cílem zajistit odpovídající funkční zázemí pro excelentní výzkum a kvalitní výuku i příjemné prostředí pro studenty a zaměstnance. Při tom bude využívat certifikovaných postupů v souladu s environmentální odpovědností při realizaci novostaveb, rekonstrukcí a oprav budov a dodržovat principy odpovědného veřejného nakupování. 

V budoucích letech je cílem univerzity dále zvyšovat podíl zelených ploch v areálech univerzity, stejně tak podíl tzv. SMART budov, snižovat energetickou náročnost budov a modernizovat související technologická zařízení. 

Principy zelené výstavby MUNI

  • Zefektivnění výstavby nových univerzitních objektů aplikací Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modeling) v ČR 
  • Využívání dat z BIM pro optimalizaci provozu budov a technologií 
  • Implementace a rozvoj BMS (Building Management System) MUNI a související metodiky v rámci investiční výstavby a provádění oprav v univerzitních objektech
  • Zefektivnění provozu univerzitních budov integrací dat z BIM se systémem BMS 
  • Rozšíření a optimalizace CAFM systému (Computer Aided Facility Management) pro potřeby efektivního provozu univerzitních budov včetně řízení obsazenosti prostor (Space Management) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info