Energetický management

Masarykova univerzita se dlouhodobě snaží využívat obnovitelné zdroje energie a provádět energetický management budov. Na komoditní burze nakoupila univerzita pro rok 2021 jako jeden z prvních velkých subjektů tzv. „zelenou elektřinu“ se zárukou původu z obnovitelných zdrojů (garantováno certifikátem), tento krok představuje předpokládanou úsporu téměř 10 mil. Kč (tj. asi 15 %).

Energetické desatero pro správce budov Energetické patero pro uživatele

Plníme požadavky SMART

Více než polovina budov Masarykovy univerzity splňuje požadavky evropských a českých energetických standardů s označením SMART, všechny budovy v prominentním stále se rozvíjejícím areálu Univerzitního kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (UKB) tato kritéria splňují, některé dosahují i vyšších standardů.  UKB prostřednictvím dálkového ústředního vytápění využívá teplo generované ve Fakultní nemocnici Brno za využití nízkoemisního zemního plynu a sdílení nákladů a ekologické stopy.

Opatření v oblasti energetického managementu

Již při plánování nových staveb a rekonstrukcí je projektování odborně řízeno s cílem efektivního návrhu, využití ploch a provozu. Energetický audit nedávno dokončeného projektu Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) potvrzuje, že nová budova má téměř nulovou celkovou spotřebu energie dle platných zákonů.

Masarykova univerzita usiluje o dosahování energetických úspor optimalizací energetického managementu a postupnou obnovou používaných technologií. K řízení spotřeby energie je využíván například robustní BMS systém, klimatizace s rekuperační technologií, rozšiřování LED osvětlení, počítače s certifikací EnergyStar nebo spotřebiče s A+ a lepší spotřebou a dalších udržitelné technologie.

Na základě dat čerpaných z řídících a informačních systémů univerzity byly v roce 2019 zavedeny neinvestiční optimalizační úpravy s cílem efektivního provozu energetického hospodářství budov a jednotlivých zařízení. Souběžně byly připravovány návrhy možných investičních úsporných opatření zahrnutých v rámci konceptu celkového energeticky úsporného projektu s možným využitím dotačních prostředků s metodou EPC. V systému pro efektivní správu majetku CAFM byl učiněn pokrok u pravidelné údržby, revizí a kontrol zařízení a technologií v budovách MUNI. Zejména se jedná o evidence požadovaných úkonů na jednom místě, sledování a plánování nákladů na provoz budov, reporting a manažerské pohledy v pilotním režimu na referenčních budovách.

První etapa realizace aktivního energetického managementu na vybraných 11 fakultních budovách a areálech MUNI byla ukončena v srpnu 2020, navazuje na ni druhá etapa na budovách SKM a CEITEC. Cílem je snížením spotřeb energií organizačními a posléze technickými opatřeními (případně investicemi) snížit celkovou uhlíkovou stopu.

Další realizovaná a plánovaná opatření

Přehled dalších realizovaných a připravovaných opatření v oblasti energetického managementu MUNI
 • zelené střechy na UKB, další rozšiřování zeleně v řešení
 • jednání s ČEZ o realizaci nabíjecí stanice pro elektromobily pro veřejnost
 • využívání zemního plynu
 • pro novostavby v lokalitě UKB plánováno ucházet se o certifikaci BREAM IN USE
 • realizace staveb – již od PD zohledněny požadavky na omezení hlučnosti a prašnosti, zpracován plán likvidace odpadového materiálu, zpětné použití ornice, zajištěna případná dekontaminace pozemků, vysoké požadavky kvalifikaci generálního dodavatele
 • vlastní systém stavební a technologické pasportizace centrálně pro celou Masarykovu univerzitu
 • tepelné izolace fasád a výplní ve standardu dle norem jako doporučené hodnoty, u novostaveb projektovány hodnoty pasivního standardu
 • u vhodných staveb v plánu zamezení vzniku tepelných ostrovů použitím sítí s popínavými rostlinami před fasádou
 • osvětlení LED svítidly s řízením, včetně opatření proti odleskům a oslnění, provádí se výpočet denního osvětlení a měření osvětlení po realizaci
 • vzduchotechnika a chlazení používá rekuperační jednotky pro zpětné užití tepla, v učebnách je měřeno a upravováno množství CO2
 • u vybraných objektů realizovány tepelné výměníky v pilotách, které zajišťují zdroj tepla pro zimní režim a zpětně jsou dotovány teplem při chlazení budovy v letním režimu
 • u výměny zdrojů vytápění a chlazení objektů UKB nově aplikována tepelná čerpadla
 • u vybraných připravovaných staveb instalace solárních panelů jako zdroje pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaických panelů pro reklamní a informační tabule pro úsporu energie ze sítě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info