Doprava

Budovy Masarykovy univerzity jsou z největší části rozprostřeny v několika samostatných uskupeních napříč územím města Brna. Univerzita se dlouhodobě snaží podporovat bezuhlíkové možnosti dopravy svých zaměstnanců a studentů a snižovat podíl automobilů na území svých kampusů. Tento závazek v podobě zvyšování dostupnosti tzv. čisté dopravy se rozhodla zahrnout také do připravovaného dlouhodobého Strategického záměru univerzity 2021+.

Zvyšování dostupnosti čisté dopravy

V souvislosti se závazkem ke zvyšování dostupnosti "čisté dopravy"se MUNI snaží benefitovat na možnostech, které jí univerzitní město Brno nabízí. Studenti a zaměstnanci, včetně těch dlouhodobě ubytovaných na kolejích, mohou využívat kromě rozsáhlé sítě městské hromadné dopravy také několik alternativních dostupných forem dopravy (např. sdílených kol nebo elektrických koloběžek).

V roce 2020 byl k realizaci připraven projekt, jehož obsahem je pořízení užitkového elektromobilu pro Správu UKB MUNI. V současnosti univerzita jedná se společností ČEZ, a.s. o realizaci nabíjecí stanice pro elektromobily pro veřejnost. 

Velká část univerzitních kampusů MUNI včetně samotného rektorátu je umístěna v centru města a je tedy možné k přesunu na přednášku či do zaměstnání doplňkově využívat i pěší chůzi. U vybraných kampusů je možnost parkování, kde je prostřednictvím systému správy budov sledován počet parkovaných automobilů.  

Udržitelné cestování

V rámci podpory udržitelného cestování podporuje MUNI následující opatření:   

  • Omezené parkování automobilů s výjimkou návštěvníků s povolením a zdravotním postižením.
  • Výstavba s ohledem na blízkost cyklostezek a pěších zón.
  • Dostupnost MHD. 
  • Budování bezplatných stojanů pro kola (případně sprch) v areálech univerzity.
  • Podpora iniciativy Do práce na kole.

Bezbariérové přístupy

Masarykova univerzita nezapomíná na osoby s pohybovým znevýhodněním. Samozřejmostí je zabezpečení bezbariérového přístupu do areálů univerzity. Prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky poskytuje univerzita osobám se zdravotním postižením služby k bezproblémovému zvládnutí studia včetně technického servisu a osobní asistence. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info