Zelená výstavba

Masarykova univerzita cílevědomě pracuje na udržitelném a odpovědném řízení rozvoje, budování a obnovy své infrastruktury, která zahrnuje jak historické památkově chráněné budovy v centru města, tak moderní novostavby v prostorách Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Specifické univerzitní požadavky na excelentní studijní a vědecké prostory, které zároveň vytváří příjemné prostředí pro studenty i zaměstnance, je třeba skloubit s principy odpovědného veřejného zadávání a nároky na citlivý a dlouhodobý rozvoj území navazující na navržené koncepce i lokální kontext. 

Naše cíle

Masarykova univerzita se ve svém dlouhodobém strategickém záměru na léta 2021–2028 hlásí k udržitelnému rozvoji v oblasti zelené výstavby následujícími cíli a opatřeními.

Hlavní strategický cíl

 • Udržitelně a odpovědně řídit obnovu, rozvoj a budování univerzitní infrastruktury i pořizování souvisejících technologií a vybavení s cílem zajistit odpovídající funkční zázemí pro excelentní výzkum a kvalitní výuku i příjemné prostředí pro studenty a zaměstnance

Dílčí cíle

 • Využívání certifikovaných postupů v souladu s environmentální odpovědností při realizaci novostaveb, rekonstrukcí a oprav budov
  • Podíl zelených ploch v areálech univerzity (rostoucí trend)
  • Kultivace prostředí univerzity zvyšováním podílu zelených ploch a zvyšováním dostupnosti tzv. čisté dopravy
  • Rozvoj vnějšího prostředí univerzitního kampusu a začlenění zelených ploch pro aktivní využívání do stávajícího areálu

Realizace a plány na MUNI

Plánuje se

Plánujeme

V budoucích letech je cílem univerzity dále zvyšovat podíl zelených ploch v areálech univerzity, stejně tak podíl tzv. SMART budov, snižovat energetickou náročnost budov a modernizovat související technologická zařízení.

Principy zelené výstavby MUNI

 • Zelené střechy na UKB, další rozšiřování zeleně v řešení
 • pro novostavby v lokalitě UKB plánováno ucházet se o certifikaci BREAM IN USE
 • realizace staveb – již od PD zohledněny požadavky na omezení hlučnosti a prašnosti, zpracován plán likvidace odpadového materiálu, zpětné použití ornice, zajištěna případná dekontaminace pozemků, vysoké požadavky kvalifikaci generálního dodavatele
 • vlastní systém stavební a technologické pasportizace centrálně pro celou Masarykovu univerzitu
 • tepelné izolace fasád a výplní ve standardu dle norem jako doporučené hodnoty, u novostaveb projektovány hodnoty pasivního standardu
 • u vhodných staveb v plánu zamezení vzniku tepelných ostrovů použitím sítí s popínavými rostlinami před fasádou
 • vzduchotechnika a chlazení používá rekuperační jednotky pro zpětné užití tepla, v učebnách je měřeno a upravováno množství CO2
 • u vybraných objektů realizovány tepelné výměníky v pilotách, které zajišťují zdroj tepla pro zimní režim a zpětně jsou dotovány teplem při chlazení budovy v letním režimu
 • u výměny zdrojů vytápění a chlazení objektů UKB nově aplikována tepelná čerpadla
 • u vybraných připravovaných staveb instalace solárních panelů jako zdroje pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaických panelů pro reklamní a informační tabule pro úsporu energie ze sítě

Věděli jste, že...?

Předchozí Následující

Podělte se o své zkušenosti

Inspirujte ostatní. Napište nám o svých realizovaných projektech či zkušenostech se zelenou výstavbou na vaší fakultě.
Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info