Péče o zaměstnance, podpora znevýhodněných skupin a rovné příležitosti

Součástí vize MUNI pro rok 2028 je stav, kdy MUNI bude univerzitou, jež je příkladem zodpovědného a náročného zaměstnavatele jednajícího dle principů transparentnosti, rovnosti a nediskriminace, podporujícího dosažení profesních cílů a zároveň slaďování pracovního a osobního života všech svých zaměstnanců.

Naše projekty a aktivity

Panel pro rovné příležitosti Masarykovy univerzity

Od roku 2016 funguje na univerzitě poradní orgán rektora, který se zabývá především podněty zvenčí v otázkách genderové rovnosti a nediskriminace.


Dětský koutek FSS MU

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně funguje Dětský koutek - aktivita, která zmenšuje bariéry velké skupiny osob, jež den ode dne řeší jak skloubit rodinu, osobní život a studium či práci. Dětský koutek byl založen ve snaze pomoci rodičům z řad studentů a zaměstnanců univerzity.

Zjistit více


Školka pro děti zaměstnanců MU v kampusu

Školka pro děti zaměstnanců MU v kampusu
Dětská skupina pro děti zaměstnanců LF MU otevírá v září


Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás)

Středisko funguje na Masarykově univerzitě od roku 2000. Jeho cílem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

Přejít na web

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info