Ocenění a členství

Bez popisku

Asociace společenské odpovědnosti

Od roku 2020 je Masarykova univerzita v souladu se svou připravovanou dlouhodobou strategií pro období 2021+ spolu s dalšími 372 subjekty členem Asociace společenské odpovědnosti. Jde o největší iniciativu v oblasti společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice, propojuje navzájem soukromý a neziskový sektor, veřejné a vzdělávací instituce.

„Společenská odpovědnost už dávno není téma, které se týká jen firemního prostředí, což si na univerzitě velmi dobře uvědomujeme. Členství v těchto organizacích nám dává možnost být u všech nápadů na nové aktivity, které je v tomto ohledu možné uskutečňovat, a také aktivně se na tvorbě politik a opatření podílet.“

Mgr. Marta Valešová, MBA
Kvestorka MUNI

Bez popisku

Platforma zainteresovaných stran CSR

Masarykova univerzita je od podzimu 2020 díky členství v Platformě zainteresovaných stran CSR jednou z prvních organizací v České republice, která bude přebírat opatření, jež budou v souvislosti s udržitelným rozvojem v zemi národními orgány vydávána. Platformu zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem poskytnout prostor pro vzájemně prospěšnou diskuzi a výměnu zkušeností v oblasti CSR.

Bez popisku

Debata Společenská odpovědnost vysokých škol

V červnu 2020 hostila Masarykova univerzita diskuzi zástupců brněnských univerzit a regionálních organizací na téma „Společenská odpovědnost vysokých škol.“ Debata byla pořádána v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost za podpory mediálních partnerů magazínu vysokých škol Universitas a MUNI TV. Management vysokých škol reprezentovala kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Report z události včetně záznamu diskuze

Bez popisku

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) na MUNI

Masarykova univerzita je partnerem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, realizovaného od roku 2016. Při odpovědném zadávání veřejných zakázek je kladen důraz nejen na ekonomicky nejvýhodnější řešení, ale je také zohledňován dopad na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí.

Masarykova univerzita v posledních letech tímto způsobem vysoutěžila například dodávku mikin z organické bavlny, tato veřejná zakázka je prezentována i na webu Evropské komise jako příklad dobré praxe odpovědného nákupu textilu. V roce 2018 získala univerzita za zavádění těchto principů a přínos k rozvoji OVZ v České republice od ministerstva ocenění.

V roce 2020 se Masarykova univerzita zařadila mezi zakládající členy Platformy OVZ, která si klade za cíl tento přístup šířit mezi subjekty v České republice tak, aby se stalo zažitým standardem.

Více informací k odpovědnému veřejnému zadávání najdete v samostatné sekci univerzitního webu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info