Odpady a recyklace

Masarykova univerzita si uvědomuje negativní dopady vytvářeného odpadu, a proto se snaží následovat globální tendence k zajištění cirkularity a sledování životního cyklu všech statků, neméně o minimalizaci samotné produkce odpadu a zvyšování podílu odpadu recyklovaného (29 % v roce 2019).

Zpracování a recyklace odpadu

Ke zpracování odpadu využívá Masarykova univerzita služeb společnosti FCC Česká republika, s.r.o., která zajišťuje jeho řádnou likvidaci (převážně separaci nebo spalování) a recyklaci podle nejnovějších dostupných technologií (včetně např. spalování nerecyklovatelného odpadu za současné produkce tepla a elektřiny).

Úspora papíru

Unikátnost komplexního informačního systému poskytuje Masarykově univerzitě silnou základnu pro pokročilou elektronizaci co největšího množství administrativních agend a s tím související úsporu papíru a finančních prostředků, které je možné dále efektivněji alokovat.

Úspora plastu na Ekonomicko-správní fakultě

Od roku 2019 nabízí Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity ve svých prostorách v duchu ZERO WASTE možnost čepování filtrované vody z automatu FILTERMAC, jehož prostřednictvím studenti a zaměstnanci fakulty za necelé čtyři měsíce provozu pomohli ušetřit přes 32 tis. půllitrových PET lahví (tzn. více než 800 kg plastů).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info